A2 arkitekter AS ble etablert i 2009.


Kontoret har p.t. 3 ansatte og eies og drives av Siv.ark MNAL Heidi Maribo Finstad,
siv.ark. MNAL Vera Tesdal og siv.ark. MNAL Rannveig Skjeldal.

A2 arkitekter AS har Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for PRO og SØK og er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund.

Vi har bred og lang kompetanse og erfaringsbakgrunn innenfor prosjektering og formgiving fra alle faser i skisse-/ planleggings- og byggeprosessen :
Komplekse bygg, undervisningsbygg, helsebygg, kulturbygg, kontor- og næringsbygg, boliger samt utforming av byrom.

Vi arbeider i et vidt spekter av faget, og behandler hvert oppdrag med individuell tilnærming og høye faglige intensjoner.
Vi legger stor vekt på å forstå og ivareta oppdragsgivers behov og målsetting.
Vi etterstreber energieffektive og fleksible løsninger som ivaretar tilgjengelighet for alle.

A2 arkitekter AS arbeider hele tiden for å styrke kompetansen mht miljøriktig prosjektering, og legger til rette for å unngå bruk av skadelige stoffer og materialer.

Vi holder til i gågaten i Ski sentrum.

Kontakt

A2 arkitekter AS

Idrettsveien 5, inngang B.
1400 Ski
Tel 64 87 96 00
epost@a2arkitekter.no

Heidi Maribo Finstad
Daglig leder

Org.nr 993 644 978.*