Skoklefald omsorgsboliger og dag-/aktivitetssenter

2011-2016
Tiltakshaver: Nesodden kommune.
Arealer totalt: ca 1878 m2 BRA
2 nybygg med omsorgsboliger for 8 beboere
og dag/aktivitetssenter.Skisseforslag,
forprosjekt, tilbudsmateriale,
byggestart jan.-15.
Ferdigstilles våren 2016.