Riddersand skole

2010
Nybygg og ombygging
Areal: ca. 3800 m2

Nybygg med undervisninggsarealer i åpen løsning med hjemmebaser
for hver klasse, vektlegging på fleksible løsninger i åpne arealer, sambruk
og gode lydforhold. Ombygging av eksisterende administrasjonsbygg.


Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging
byggeplass. Oppført 2010.

Rannveig Skjeldal var saksbehandler som ansatt hos
Skjeseth og Solvang Arkitekter AS.