Hareveien barnehage

Hareveien barnehage har to etasjer og 6 avd. Bygget ligger an mot en bergrygg i øst med solrikt og lett tilgjengelig lekeområde mot sør og vest. Barnehagen er bygget med fokus på universell utforming og energieffektivitet, og har energi-merke A og lavenergiklasse 1. Oppvarmes ved vannbåren varme/varmepumpe samt solfangere til varmtvann. Bindingsverk yttervegger er kledt med teglforblending og fibersementplater,tak har dekke av sedum.