Parkveien 23

Prosjektet ble ferdigstilt i 2013/2014, og arealet utgjør 6000 m2 p-hus og 2250 m2 forretning.
Oppdragsgiver for Ås Kvartal Senter er Urbanium AS, som også eier og utvikler en rekke eiendommer i Ås sentrum.
Prosjektet har endret seg underveis i prosjekteringen, blant annet ble det politisk besluttet å øke parkeringsdelen med en etasje.
Bygget fremstår i dag som et parkeringshus med tre plan ved innkjøringen til Ås sentrum,
med et mellombygg i glass som knytter bygget til den eksisterende ' Johansen-gården',
Byggets 1. etasje utgjør et åpent handelssenter med stor bredde i varehandel og tjenester.
Bygget er kledt med tegl, terrakottapaneler og glass, og fasaden på eksisterende bygg ble etterisolert og rehabilitert med Sto-puss.
A2 arkitekter AS er ansvarlig for detaljprosjektering av prosjektet.