Moderne Kjøling

Næringsbygg , Brobekkveien, Oslo, vår 2009.

Ca. 5000 m2 kontor, salg og lager

Tiltakshaver: Fabritius Prosjekt AS

Medarbeider på prosjektering og gjennomføring av kombinasjonsbygg,som ansatt hos Sandbæks arkitekter AS.