Slora kapell

Tiltakshaver: Slora Gård, Ferdigstilles: 2016

Slora Gård skal bygge et lite kapell/ stillerom som alltid er åpent og alltid er varmt.Et sted å sette seg ned i stillhet, et sted å tenne lys for en turgåer en hverdag, for barn og konfirmanter på leir. Et kapell som er tilgjengelig for alle når de trenger det. Bygget reises i felleskap, for innsamlede midler. Slora Gård driver leirsted og Sørmarkskapellet inne i Marka i Ski kommune. A2 arkitekter har tegnet og vært søker for skogskapellet.

No files