Uten navn

LATTER, Teater Stand Up Norge AS, Aker Brygge.

2003 - 2004.
Tiltakshaver: Linstow Eiendom As
Arkitekt: BGO Arkitekter AS.
Areal: 2000m2
Ombygging av verneverdig industribygg i tegl (Støperiet) til LATTER; teater-/show- og restauranthus for Stand Up Norge AS.
Hovedscene ca 500 plasser, Klubbscene ca 300 plasser, høyloftet foajeområde med oppspente mezzaniner, restaurant og barer.

Skisseprosjekt / forprosjekt / detaljprosjekt / byggeplassoppfølging / ferdigstilt prosjekt. Heidi Maribo Finstad var prosjektansvarlig som seniorarkitekt i BGO Arkitekter AS. Tiltaksklasse 3.