Enebolig Lillestrøm

Enebolig, Lillestrøm, 2008

Skisseprosjekt, forprosjekt og begrenset detaljprosjektering/oppfølging byggeplass.Rannveig Skjeldal var prosjektansvarlig/saksbehandlersom ansatt i Skjeseth og Solvang Arkitekter AS