Bolig Kolbotn

Enebolig Kolbotn 2009 - 2013

Areal: ca 230 m2
Enebolig i leca i moderne formspråk. Nybygg.
Skisseprosjekt / forprosjekt / detaljprosjektering / Ansvarlig søker.
Tiltaksklasse 1.