Bolig Eidsvoll

Enebolig Eidsvoll

Skisseprosjekt, forprosjekt og begrenset detaljprosjektering.

Rannveig Skjeldal var prosjektansvarlig/saksbehandler

som ansatt hos Skjeseth og Solvang Arkitekter AS