A2 arkitekter AS ble etablert i 2009.

Kontoret har p.t. 3 ansatte og eies og drives av Siv.ark MNAL Heidi Maribo Finstad, siv.ark. MNAL Vera Tesdal og siv.ark. MNAL Rannveig Skjeldal.

A2 arkitekter AS har Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for PRO og SØK og er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund.